Aplikace injekce i.m., s.c. u nepovinného očkování 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování p.o. (Rotarix, Rotateq) 100 Kč
CRP (c-reaktivní protein) 300 Kč
Streptest A 300 Kč
Přihláška do MŠ – první 200 Kč
Přihláška do MŠ – druhá a další 50 Kč
Přihláška na střední nebo vysokou školu – první 250 Kč
Přihláška na střední nebo vysokou školu – druhá a další 50 Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti – zotavovací akce (škola v přírodě, letní tábor, lyže…) 250 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro sport 400 Kč
Řidičský průkaz 700 Kč
Potravinářský průkaz 300 Kč
Vyšetření před zahraničním studijním pobytem 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro sportovního lékaře 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů standart 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů zrychleně (do druhého dne)  500 Kč
Vyplnění formulářů úrazového pojištění, návrhu na lázeňskou péči, ozdravovny  300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu  200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu v angličtině  500 Kč
Opis očkovacího průkazu  150 Kč
Vyšetření neregistrovaných cizinců (vyšetření a vystavení potvrzení cizincům bez českého zdravotního pojištění)  2000 Kč 
Mesocain/EMLA (zněcitlivující krém před aplikací očkovací látky) 100 Kč
Synchronizace očkování cizinců s očkovacím schématem v ČR včetně vystavení očkovacího průkazu 800 Kč
Nastřelení náušnic vč. náušnice – obě uši 1000 Kč 
Nastřelení náušnic vč. náušnice – jedno ucho 500 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Přihláška ke studiu v zahraničí 500 Kč
Lékařská prohlídka na vlastní žádost 500 Kč
Laktační poradenství (Bc. Markéta Kolářová) 1500 Kč